Центр иностранных языков "Up & Go"

Звоните:

(067) 603 89 28  (093) 940 46 90 (050) 239 94 90

239292-800x480.jpg
273365-800x480.jpg
97673-800x480.jpg
68177-800x480.jpg
186779-800x480.jpg
236081-800x480.jpg
141457-800x480.jpg
34737-800x480.jpg

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

1. Загальні положення.

Приватне підприємство «Центр іноземних мов «Up&Go»  https://upgo.com.ua/ (далі — Продавець) публікує даний договір, що є публічним договором-офертою (далі — Договір) і має відповідну юридичну силу, про продаж товарів, представлених на офіційному інтернет-сайті Продавця, на адресу як фізичних, так і юридичних осіб (далі — Покупець).

Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України (далі — ЦКУ) та Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення покупцем замовлення в усній (по телефону або в магазині, офісі) або письмовій (через сайт або електрону пошту) формі та отримання даного замовлення Продавцем є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації, викладеної на сайті.

Використання послуг, що надаються ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua/, передбачає згоду особи, що користується послугами, з правилами, строками, обмеженнями та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі.

Приймаючи умови даного договору, покупець підтверджує, що:

А) на момент купівлі послуги йому виповнилось 18 років;

Б) інформація, що надається під час замовлення товарів або послуг, є правильною та актуальною;

В) надана контактна інформація може бути використана з метою повідомлення про зміни в роботі, акційні пропозиції чи надання іншої інформації, пов’язаної з діяльністю продавця.

На підставі вищезазначеного уважно ознайомтеся з даним договором (публічною офертою), і якщо Ви не згодні з будь-яким із пунктів оферти, будь ласка, залиште сайт.

У даному Договорі, якщо зміст не потребує іншого, терміни слід тлумачити наступним чином:

«Оферта» — публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній та юридичній особі з метою укласти договір куплі-продажу на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

«Послуги» — перелік найменувань послуг, представлений на офіційному сайті Продавця, але не обмежений тільки сайтом.

«Продавець» — компанія, що реалізує Послугу, представлений в інтернет-магазині, але не обмежений тільки сайтом.

«Покупець» — фізична або юридична особа, що вступила в договірні відносини з Продавцем на умовах, зазначених у Договорі.

«Акцепт» — повне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Договору.

«Замовлення» — окремі позиції з асортиментного переліку Послуги, вказані Покупцем при розміщенні заявки на інтернет-сайті Продавця або замовлені будь-яким іншим способом.

 

2. Предмет договору.

2.1. Продавець здійснює продаж Покупцю Послуги відповідно до чинних на момент здійснення замовлення цін, а Покупець має право здійснити оплату і прийняти Послугу відповідно до умов даного Договору.

2.2. Даний договір є офіційним документом Продавця та невід’ємною частиною Оферти.

3. Момент укладання Договору.

3.1. Текст договору є публічною офертою.

3.2. Факт оформлення замовлення в Продавця, як самостійно, так і за допомогою оператора, є беззаперечним прийняттям умов даного Договору, і Покупець надалі виступає як особа, що вступила в договірні відносини. Покупець зобов’язаний самостійно ознайомлюватися з умовами договору, продавець не зобов’язаний інформувати покупця про наявність договору.

3.3. Моментом вступу Покупця в договірні відносини з Продавцем вважається момент замовлення Послуги, незалежно від способу замовлення та форми оплати.

3.4. На письмову вимогу Покупця Продавець оформлює договір з підписами сторін.

3.5. Покупець самостійно та за власним бажання зв’язується з продавцем, що означає, що покупець ознайомився з даним договором та погоджується з ним.

4. Ціна Послуги.

4.1. Ціни вказані на сайті https://upgo.com.ua/ в національній валюті України (гривня) за одиницю товару відповідно до існуючого прейскуранта.

4.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Послуги до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця. 

4.3. Остаточною є ціна, вказана менеджером під час оформлення замовлення. 

4.4. Ціни, вказані на сайті https://upgo.com.ua/, мають ознайомчий характер.

5. Оплата Послуги.

5.1. При готівковій формі оплати Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю ціну послуги в момент його передачі, якщо інше не передбачено домовленістю або договором між сторонами.

5.2. Оплата послуг, що надаються ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua/, здійснюється в національній валюті України відповідно до цін і тарифів, встановлених на момент отримання послуг.

5.3. Послуги гарантуються і надаються тільки по факту отримання оплати ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua/. До моменту отримання оплати ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua/ не має ніяких зобов’язань перед Покупцем щодо послуг, замовлених Продавцем.

5.4. При безготівковій формі розрахунку Покупець зобов’язаний пред’явити менеджеру або кур’єру документ, що підтверджує факт оплати Послуги (платіжне доручення, квитанція про сплату тощо).

5.5. Ціни на будь-які послуги можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
У разі зміни ціни на замовлені позиції Послуги до оплати Замовлення Продавець зобов’язаний у найкоротші строки повідомити Покупця про такі зміни. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення. У разі відсутності зв’язку з Покупцем Замовлення вважається анульованим протягом 24-х годин з моменту зміни ціни на Послугу. 

.

6. Надання послуг.

6.1.  ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua/  не гарантує безумовного виконання замовлення. Усі послуги надаються за принципом «як є». Задіяні технічні системи (веб-сторінка та сам сайт http://upgo.com.ua) можуть включати невиявлені технічні помилки, наслідком яких є неможливість виконання замовлення або несвоєчасне виконання замовлення. Крім того, до неможливості виконання замовлення або його несвоєчасного виконання можуть призвести обставини, зумовлені людським фактором, або ж обставини непереборної сили.

6.2. У разі неможливості або несвоєчасного виконання взятих на себе зобов’язань за обставин, що викладені в п. 7.1 (виключаючи форс-мажор), ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua  несе відповідальність у межах сум, отриманих від клієнтів як оплата за послуги.

6.3. ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua не несе і ні за яких обставин не може нести ніякої матеріальної відповідальності, що виходить за межі сум, отриманих від клієнта як оплата за послуги.

6.4. ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua залишає за собою право відмовити в наданні послуг Покупцю на власний розсуд.

6.5. Грошові кошти, оплачені Покупцем, не повертаються в наступних випадках:

А) відмова клієнта від отриманої послуги після оплати;

Б) за рішенням суду;

В) якщо надано послугу належної якості.

7. Відповідальність перед третіми особами.

7.1. ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua не несе ніякої відповідальності за використання або подальше використання послуг, придбаних в ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua та за його допомогою.

8. Права та обов’язки Сторін.

8.1. Продавець зобов’язується:

8.1.1. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.1.2. Надати Покупцю можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за телефонами, вказаними на сайті (https://upgo.com.ua). Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, пов’язаними з виконанням замовлення.

8.1.3. Продавець залишає за собою право невиконання замовлення в разі виникнення форс-мажорних обставин.

8.1.4. Продавець залишає за собою право змінювати даний Договір в односторонньому порядку до моменту його укладання.

8.3. Продавець має право передати свої права та обов’язки з виконання Замовлень третім особам.

8.4. Покупець зобов’язується:

8.4.1. До моменту звернення в ПП «Центр іноземних мов «Up&Go» https://upgo.com.ua ознайомитися зі змістом Договору-оферти.

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за умовами Договору на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них належать стихійні явища (землетруси, повені і т. ін.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії, тощо), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції, заборони на торгівлю тощо).
Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик за наслідками форс-мажорних обставин.

10. Авторські права.

Уся текстова інформація та графічні зображення, що розміщені на сайті інтернет-магазину (https://upgo.com.ua/), є власністю Продавця та / або його постачальників послуг.

11. Інформація та її використання.

11.1. Покупець зобов’язаний надати точну і правдиву інформацію в обсязі, необхідному для надання послуг, які він отримує або купує. Інформація, надана покупцем, за необхідності може бути опублікована у відкритих джерелах.

11.2. Інтернет-магазин https://mafia.ua/ має право на власний розсуд вимагати від Покупця документального підтвердження автентичності наданої інформації.

11.3. Надання неточної інформації або ненадання такої інформації за вимогою інтернет-магазину https://mafia.ua/ може слугувати приводом для призупинення надання послуг. При цьому інтернет-магазин https://mafia.ua/ не несе відповідальності за будь-яку шкоду, заподіяну Покупцем, у випадку призупинення / невиконання послуг за умови невиконання пункту 12.1.

11.4. Продавець збирає та опрацьовує персональні дані Покупців (а саме: прізвище, ім’я, по батькові Покупця; адреса доставки; контактні телефони, адреса електронної пошти тощо) з метою:

- виконання умов даного Договору;

- доставки Покупцю замовленої ним продукції.

11.5. Здійснюючи Замовлення Послуги через інтернет-магазин https://mafia.ua/, Покупець дає згоду на збір та опрацювання такої інформації.

11.6. Доступ до персональних даних Покупця мають лише особи, які безпосередньо залучені до виконання Замовлення.

11.7. Продавець зобов’язується: дотримуватися конфіденційності стосовно персональних даних Покупців; не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Покупців третіми особами; виключити доступ до персональних даних Покупців осіб, що не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлення, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Наши бизнес-партнеры

CNS
Киевский техникум гостинничного хозяйства
  Институт Экологии и Медицины
  Wimm Bill Dann
  Astellas

 


Contact us

 
phone

+38(067)603 89 28  

+38(093)940 46 90

+38(050)239 94 90

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.">